Topografia to nauka zajmująca się badaniem zbioru zasad i procedur mających na celu graficzne przedstawienie powierzchni Ziemi, z jej kształtami i szczegółami, zarówno naturalnymi, jak i sztucznymi.

Reprezentacja odbywa się na płaskich powierzchniach, ograniczonych do niewielkich przedłużeń terenu, przy użyciu nazwy geodezji dla większych obszarów. W bardzo prosty sposób można powiedzieć, że dla geodety Ziemia jest płaska, a dla topografii trójwymiarowa. Jednak geodeta zajmuje się także wysokością może przykładowo pracować przy projektowaniu i wypionowaniu szybu windy w budynku, lub też windy w kopalni. Mapy topograficzne używają systemu reprezentacji zwymiarowanej płaszczyzny, pokazując wzniesienie terenu za pomocą linii łączących punkty o tej samej wysokości w stosunku do płaszczyzny odniesienia, zwanych liniami konturowymi, w którym to przypadku mówi się, że mapa jest hipsograficzna. Ta płaszczyzna odniesienia może, ale nie musi, znajdować się na poziomie morza, ale jeśli tak jest, będzie mówić o wysokościach. Zadaniem geodety jest przed rozpoczęciem projektu jest sprawdzanie wymiarów działki i sprawdzenie czy budynki będą budowane w odpowiednich miejscach. Architekt lub inżynier projektant musi mieć dobry plan terenu, Po wykonaniu projektu na podstawie tego badania geodeta jest odpowiedzialny za wytyczenie granic działek, osi. Ustawia wysokość lub poziomy odniesienia, następnie prace postępują we współpracy z geodetą, który na bieżąco powinien monitorować przebieg prac i w miarę możliwości pomagać w procesie. Dziś każdy geodeta może pracować z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań.

Z pewnością prace geodety w dużym stopniu ułatwił dziś laser, ale można także skorzystać z systemów GPS.

Dzięki boomowi w produkcji profesjonalnych dronów geodeci dostali nowe narzędzie pracy. Precyzja na poziomie topograficznym może być teraz osiągnięta za pomocą dronów i fotogrametrycznego przetwarzania oprogramowania do renderowania precyzyjnych modeli 3D. Chociaż drony nie eliminują potrzeby wysoko wykwalifikowanych geodetów, znacznie usprawniają proces gromadzenia danych. Z pewnością nowoczesny sprzęt usprawni takie prace jak podział działki Nowy Targ.