Aby zwalczać chwasty w uprawach kukurydzy rolnicy stosują herbicydy, czyli środki agrochemii o działaniu chwastobójczym.

Herbicydy to substancje chemiczne o złożonej strukturze chemicznej. Chociaż każdy produkt ma swoje unikalne właściwości, herbicydy z tej samej rodziny mają podobną strukturę chemiczną i wiele wspólnych cech.

Jak przeprowadzić odchwaszczenie kukurydzy

Jak wybrać herbicydy do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy

Produkty nieselektywne zabijają całkowicie chwasty i inne rośliny, podczas gdy produkty selektywne zabijają tylko niektóre chwasty. Produkty z tych dwóch kategorii mogą być herbicydami kontaktowymi lub organicznymi. Mogą działać w glebie na poziomie korzeni lub bezpośrednio na liściach. Stosuje się je w postaci oprysków, zazwyczaj wiosną i jesienią. Herbicydy dolistne są wchłaniane przez liście, ale korzenie nie mogą być kontrolowane. Dolistne herbicydy układowe są przenoszone do rośliny po przeniknięciu przez liście. Niszczą całą roślinę, w tym korzeń. Herbicydy mogą być wchłaniane przez korzenie i migrują po całej roślinie, przemieszczając się z gleby.

Niektóre herbicydy układowe niszczą nie tylko części naziemne, ale także korzenie roślin. Służą do niszczenia chwastów, które łatwo i szybko odrastają wokół korzenia. Herbicydy mają szerokie zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Stosuje się je przed siewem, przed uprawą roślin, lub tuż przed zbiorami. Herbicydy selektywne z dużą precyzją kontrolują poszczególne rośliny niepożądane.

Konieczność optymalizacji plonów rolnych zawsze skłaniała ludzi do używania środków chemicznych. Stosowanie herbicydów bardzo szybko ugruntowało się w obecnych praktykach uprawowych i ogrodniczych. W przypadku jednorazowego, szerokiego zastosowania rośliny z czasem uodporniają się na herbicyd. Powoduje to utratę skuteczności herbicydu, warto zatem zmieniać preparaty do oprysków w okresie wegetacji chwastów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie zwalczać chwasty w kukurydzy, wejdź na stronę https://zwalczamychwasty.pl/kukurydze-warto-odchwascic-szybko/, gdzie znajdziesz wiele przydatnych informacji na ten temat. Herbicydy można bezpiecznie stosować tam, gdzie mechaniczne odchwaszczanie uszkadza uprawę lub jest niemożliwe.