W sprzedaży mamy wiele rodzajów zawiasów meblowych, które możemy wybrać do naszej szafki.

Przy stosowaniu zawiasów ukrytych ważne jest, aby zachować minimalną szczelinę. Jest to przestrzeń potrzebna drzwiom do otwierania i zależy od grubości drzwi, rodzaju zawiasu i odległości puszki od krawędzi drzwi.

Zawiasy do mocowania drzwiczek w szafkach i innych meblach

Jak montuje się zawiasy do szafek?

Aby zamocować zawiasy ukryte lub wpuszczane w szafce, w drzwiach wierci się wiertłem Forstner otwór odpowiadający średnicy puszki. Możesz również użyć szablonu do wybijania zawiasów o średnicy 26 – 35 mm. Następnie w ścianie mebla wierci się otwory na płytkę montażową. Teraz płytkę zawiasu można ostrożnie wcisnąć w przygotowany otwór lub wbić gumowym młotkiem, w zależności od systemu mocuje się go śrubami. Następnie mocowana jest płyta montażowa.

Teraz, gdy te dwie części są zamontowane, można je połączyć za pomocą ramienia zawiasu. W tym celu podłużny otwór w ramieniu nasuwa się na śrubę wystającą z płyty montażowej i ciągnie do tyłu, a następnie dokręca się śrubę w celu jej zabezpieczenia. Na koniec drzwi są sprawdzane pod kątem prawidłowości montażu, można je dowolnie wyregulować. Podczas regulacji zawiasów zawsze najpierw reguluje się wysokość, następnie głębokość, a na końcu kąt. Do tego celu wykorzystywane są tylko górne i dolne zawiasy puszkowe, środkowe pozostają na swoim miejscu, jednak śrubę łączącą elementy należy poluzować, aby umożliwić dopasowanie do górnych i dolnych zawiasów wpuszczanych.

Jeśli prawidłowo zamontujesz zawiasy do szafek, nie powinno być problemów z regulacją drzwi. Regulując wysokość, upewnij się, że odległość od dolnej krawędzi drzwi i płyty podstawy oraz odległość między górną krawędzią drzwi a spodem pokrywy są takie same. Po osiągnięciu żądanej wysokości drzwi można wymienić i ponownie dokręcić śruby, w tym te w dźwigni. Głębokość jest regulowana przy założonych drzwiach. Między drzwiami a bokiem szafki należy pozostawić odstęp około 1 lub 2 mm od góry do dołu. Drzwi nie mogą dotykać korpusu podczas otwierania i zamykania. W podobny sposób reguluje się położenie kątów drzwiczek szafki.