Wielu dzieciaków interesują dinozaury, w telewizji możemy oglądać wiele różnych bajek gdzie zobaczymy te prehistoryczne stworzenia, w sklepach z zabawkami znajdziemy wiele różnych figurek.

Obecnie mamy okazję aby rozwijać te zainteresowania w wyjątkowym parku dinozaurów w Krasiejowie. To bardzo ciekawy park, którego tematem przewodnim, są właśnie dinozaury, nie jest to wybór przypadkowy ponieważ w tym miejscu znajdowanych jest wiele skamieniałych kości dinozaurów. Dinozaury żyły od około 245 do 66 milionów lat temu, w czasach znanych jako era mezozoiczna. Było to wiele milionów lat przed pojawieniem się pierwszych współczesnych ludzi, Homo sapiens. Naukowcy dzielą erę mezozoiczną na trzy okresy: trias, juraj i kredę. W tej epoce ziemia stopniowo rozdzielała się z jednego wielkiego kontynentu na mniejsze. Związane z tym zmiany klimatu i roślinności wpłynęły na ewolucję dinozaurów. Wszystkie kontynenty w okresie triasu były częścią jednej masy lądowej zwanej Pangea. Oznaczało to, że różnice między zwierzętami lub roślinami występującymi na różnych obszarach były niewielkie. Klimat był stosunkowo gorący i suchy, a większość lądu pokryta była dużymi pustyniami. W przeciwieństwie do dzisiaj nie było polarnych czap lodowych. W tym środowisku po raz pierwszy wyewoluowały gady znane jako dinozaury.

Gady mają tendencję do rozwoju w gorącym klimacie, ponieważ ich skóra jest mniej porowata niż na przykład skóra ssaków, więc traci mniej wody w upale. Nerki gadów są również lepsze w oszczędzaniu wody.

Z czasem pojedyncza masa lądowa, Pangea, podzieliła się na części. Pomimo tego rozdziału, podobieństwa w ich zapisach kopalnych pokazują, że istniały pewne połączenia lądowe między dwoma kontynentami na początku jury. Na wszystkich kontynentach żyły wówczas wspaniałe dinozaury, dziś widzimy już tylko skamieniałości sla park w Krasiejowie oferują wyjątkową rzecz, jest to kino 5d, w którym możemy oglądać życie dinozaurów sprzed milionów lat. Ich wygląd został odwzorowany na podstawie kości, ale także na podstawie wyglądu współcześnie żyjących zwierząt.