Jednym z głównych powodów, dla których ludzie sięgają po środki ochrony roślin, jest to, że zapewniają one szybkie rozwiązanie problemów z chwastami czy szkodnikami.

Niektóre herbicydy mogą zabić chwasty w mniej niż jeden dzień, podczas gdy innym może to zająć tygodnie lub nawet dłużej. Pełne obumarcie chwastów nie powinno jednak zająć więcej niż miesiąc. Usuwając chwasty, które konkurują o wodę, światło słoneczne i składniki odżywcze, herbicydy umożliwiają większe i lepsze jakościowo plony, co prowadzi do niższych cen, większych zysków i mniejszych niedoborów żywności. Aby powstrzymać chwasty i utrzymać idealnie wypielęgnowany trawnik czy boisko, niezbędne jest stosowanie herbicydów.

Właściciele domów oraz terenów miejskich uznają za niezwykle trudne i frustrujące utrzymanie klombów i ogrodów warzywnych wolnych od chwastów i szkodników.

Niektóre herbicydy o szerokim spektrum działania stały się w ostatnich latach znacznie bardziej popularne, ponieważ niektóre uprawy zostały zmodyfikowane genetycznie, aby były na nie odporne.

Tak więc, pojedynczy herbicyd może być użyty do zabicia prawie wszystkich chwastów związanych z taką transgeniczną uprawą, upraszczając w ten sposób protokoły zarządzania chwastami i unikając problemów, takich jak uszkodzenie i strata upraw. Pomimo stosowania nowoczesnych środków ochrony roślin, co roku na całym świecie przez różnego rodzaju szkodniki tracone jest nadal 20 do 40 procent potencjalnej produkcji żywności. Straty te mogą wystąpić, gdy uprawa rośnie na polu, jest przechowywana w magazynach, oraz w domu poprzez rozwój chorób, takich jak zgnilizna twardzikowa – zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią. Należy jednak podjąć niezbędne kroki w celu ograniczenia masowego stosowania herbicydów w celu zapewnienia zdrowego życia i bezpiecznego środowiska, ponieważ takich preparatów należy używać z należytą ostrożnością. Niektórzy rolnicy uważają, że sadzenie roślin okrywowych lub utrzymywanie pola w uprawie poza sezonem, przykładowo siejąc pszenicę ozimą, może być pomocne, ponieważ będą one konkurować z niechcianymi gatunkami chwastów i zapewnią dobrze znaną roślinę do zwalczania.