Komornicy sądowi są urzędnikami państwowymi posiadającymi uprawnienia do egzekwowania różnych postanowień sądowych.

Między innymi odpowiadają oni za opróżnianie lokali w ramach nakazu eksmisji, ale jednym z ich głównych zadań jest odzyskiwanie należności na rzecz wierzycieli. Okazuje się, że narzędzia, jakimi dysponują komornicy są bardzo obszerne i praktyczne. Dzięki temu odzyskiwanie długu i zaspokajanie potrzeb wierzycieli staje się znacznie ułatwione. Obecnie komornicy mają możliwość odzyskiwania należności z różnych składników majątku.

Z jakich składników majątku komornik może odzyskać dług?

Podstawowe informacje na temat działań komorników

Komornicy odzyskują należności ze składników majątku wskazanych przez wierzyciela. Zaliczają się do nich różnego rodzaju nieruchomości, takie jak mieszkania, domy, lokale i budynki firmowe, itp. Podlegają one następnie licytacji, z której środki są przeznaczone na zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Bardzo często komornicy odzyskują długi poprzez zajmowanie ruchomości, takich jak samochody, sprzęty elektroniczne oraz różne wartościowe przedmioty. One również są spieniężane w ramach przeprowadzanej licytacji.

Łatwiejszą formą odzyskiwania należności jest zajmowanie wierzytelności czyli kwot, które są dłużnikowi należne od różnych osób czy też podmiotów. Dodatkowo komornicy mogą zajmować wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalne czy też konta bankowe należące do dłużnika (częściowo). Za każdym razem po wskazaniu sposobów egzekucji, komornik ustala majątek dłużnika, a następnie przechodzi do tego zajęcia. Zasadniczo urzędnicy tacy prowadzą egzekucję w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika, pod warunkiem skutecznego odzyskiwania środków.

Oczywiście praca komorników jest dość kompleksowa i obejmuje wiele różnych czynności czy też działań. Nic więc dziwnego, że sporo osób oraz przedsiębiorców ma różne pytania, a czasami wątpliwości związane z działalnością tych urzędników. Wiele informacji na ich temat można znaleźć na oficjalnych stronach kancelarii, takich jak na przykład https://komornik-zielinska.pl/, a także po kontakcie telefonicznym, listownym lub drogą e-mail.