Wszystkie zbudowane konstrukcje ulegają stopniowemu niszczeniu za sprawą deszczu, śniegu, wiatru lub po prostu czasu.

W większości przypadków obiekty, które nie nadają się już do użytkowania, poddaje się rozbiórce – są jednak budynki, które mimo iż lata świetności mają dawno za sobą, wciąż stoją, a ich rozbiórka jest niemożliwa. Zabytki, bo to o nich mowa, to nie lada wyzwania dla każdego budowniczego.
Odtwarzanie zniszczonych elewacji ze starych opisów lub zdjęć jest bardzo monotonnym i trudnym zadaniem. W większości przypadków zabytkowe budynki nie posiadają archiwalnej dokumentacji projektowej. Podejmując się renowacji zabytków, należy mieć świadomość o wytycznych, jakie przedstawia Główny Inspektorat Konserwacji Zabytków, jednak mimo wszystko każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia – z każdym bowiem budynkiem wiąże się inna, niepowtarzalna historia. Nie można więc pominąć najmniejszego szczegółu, znajdującego się na oryginalnej elewacji czy we wnętrzu budynku.

Wizualizacje 3D, czyli praktyczne rozwiązanie przy  renowacji zabytków

W dzisiejszych czasach pomocne okazują się wizualizacje 3D – jest to idealna baza do tworzenia projektu renowacji starych dworów i kamienic.

Studio Meshform w swoich pracach jest w stanie uchwycić najmniejszy szczegół i detal, przedstawić model bryły budynku w latach jego świetności. Pozwala to na nadanie geometrii i kształtów obiektom, które już nie istnieją lub znajdują się w złym stanie technicznym. Meshform z pomocą wizualizacji 3D zamodeluje wnętrza starego dworku lub elewację bogato zdobionej kamienicy z obecnymi gzymsami, pilastrami czy płaskorzeźbami, co ułatwi ich odtworzenie podczas renowacji.
Projekty Meshform charakteryzują się bogatą szczegółowością i zapewniają wykonawcy pełen pakiet informacji o obiekcie – dzięki temu osoby odpowiedzialne za wykonanie konserwacji budynku znacznie szybciej i łatwiej będą w stanie zapoznać się z dawnym wyglądem obiektu, niż opierając się wyłącznie na rzutach 2D.